זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


בתמונה: חג השבועות 1945 במחנה העקורים ברגן בלזןהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016