זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


אנשי חינוך בגטו לודז' - מימין: משה קארו, משמאל: אליהו טאבאקסבלאטהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016