זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


גטו לודז' - אנשים מתפללים תפילת יום כיפור ברחובמתוך ארכיון יד ושם.
3 BO 44
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016