זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


מודעה על תפילות בגטו לרגל ימים נוראיםמתוך ארכיון יד ושם.
4520/306
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016