זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


מצבת זיכרון לקרבנות טרנובז'ג דז'יקוב. גליציה, פולין.מתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 5027/820
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016