זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"...שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו"
יהודים מסבים לשולחן ליל הסדר וקוראים את ההגדה, בנקודת פליטים בגטו ורשה.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016