זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר... כי פתאם יבא השודד עלינו".
(ירמיה ו, כו)

בתמונה: נשים לא כשירות לעבודה וילדים מתוך משלוח של יהודים מהונגריה, אלבום אושוויץ.מתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 4618/45
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016