זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחֹננו" (תהלים קב, טו)

ברחבי אירופה התפתחו בין שתי מלחמות העולם תנועות נוער שהיוו מסגרת לצעירים לביטוי השקפת עולמם ולהגשמת שאיפותיהם. תנועות הנוער השונות השקיעו משאבים רבים בנושא העלייה לארץ ישראל, ולשם כך אורגנו "הכשרות" שהכינו את העולים לקראת המשימות שעמדו בפניהם, ופיתחו בהם כושר הסתגלות לצורת חיים חדשה. ההכשרות היו ברובן הגדול חקלאיות, אך לא רק, היו ביניהן שהופנו גם לתחומים אחרים כמו מנסרות, מחצבות וכו'. מצבם הכלכלי הקשה של היהודים באירופה ונסיונות העלייה וההעפלה בשנות השלושים האיצו את התפתחות ההכשרות. קיבוצי ההכשרה הלכו והתפשטו על פני ערים ועיירות, והיו לתאים ארץ ישראליים בתוך הגולה. תנועות הנוער הדתיות, ובתוכן גם נוער אגודת ישראל, הקימו הכשרות רבות, אשר בד בבד עם ההכנה לעמל ולעבודת כפיים נטעו וחיזקו בחניכיהם ערכי יהדות ורוחניות.

בתמונה: קיבוץ "הכשרה" של אגודת ישראל על שם הרב מאיר שפירא מלובלין, בעיירה "מוסטי ויילקי" בפולין.מתוך ארכיון יד ושם.
סימול תצלום: 1486/704
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016