זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


על צוארינו נרדפנו אוי... שנאת חנם רדפונו
(קינות ליל תשעה באב)

בתמונה: יהודים עם מטלטליהם מגורשים מגטו לודז'מתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 4542/9
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016