זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"רֹעה ישראל האזינה נֹהג כצאן יוסף" (תהלים פ, ב)

"אמר להם הקב"ה: כיוסף אני נעשה לכם, מה עשה יוסף לאחיו - נחם אותם ודיבר על לבם, אף אתם 'נחמו נחמו עמי יאמר' וגו' " (מדרש פסיקתא רבתי פרשה כט)

בתמונה: אשת הרב קרליבך וילדיהםמתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 1\1309
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016