זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


חשוון תשס"ה - "קינדרטרנספורט"

"כי יצפנני בסֻכֹּה ביום רעה יסתִרני בסתר אָהֳלו"
(תהלים כז, ה)

בתמונה: סוכה בציור אירופי עתיקמתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 196/377 FA
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016