זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"כי יצפנני בסֻכֹּה ביום רעה יסתִרני בסתר אָהֳלו"
(תהלים כז, ה)

בתמונה: הקמת סוכה בגטו.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016