זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"אם בנים ואם בנות יצילו המה לבדם ינצלו..."
(יחזקאל יד, טז)

בתמונה: ילדים פליטים מגרמניה לפני ההפלגה להרוויץ' – בריטניהמתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 2656/38
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016