זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"אם בנים ואם בנות יצילו המה לבדם ינצלו..."
(יחזקאל יד, טז)

בתמונה: ילדים יהודיים בבואם לבריטניה כפליטים, שנת 1938מתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 4613/217
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016