זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"ומה תעשו ליום פקֻדה ולשואה ממרחק תבוא על מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו כבודכם"
(ישעיה י, ג)

בתמונה: פליטים יהודיים במתבן – פוליןהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016