זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת ה' כרביבים עלי עשב…"
(מיכה ה, ו)

בתמונה: ישיבה קטנה בפיקוחו של ועד ההצלה, הסנהלקה – גרמניהמתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 208 A 135 FA
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016