זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


" קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישבי הארץ… וזעקו אל ה' " (יואל א, יד)

בתמונה: עצרת אבל על שואת יהודי הונגריה.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016