זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


" קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישבי הארץ… וזעקו אל ה' " (יואל א, יד)

בתמונה: בז' בתשרי תש"ד (אוקטובר 1943), שלושה ימים לפני יום כיפור, נערך מצעד לעבר גבעת הקפיטול בוושינגטון.
בצעדה השתתפו כ- 400 רבנים ובראשם חברי הנשיאות של אגודת הרבנים האורתודוקסיים



הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016