זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה..." (ירמיהו לא, יד)

בתמונה: אם וילדה בגטו ורשה.מתוך ארכיון יד ושם.
3186/78
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016