זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"כשעמדה מלכות.. הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחקי רצונך" (מן התפילה)

בתמונה: מודעה המכריזה על מסיבת חנוכה – ווילנה.מתוך ארכיון יד ושם.
1798/2
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016