זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"כשעמדה מלכות.. הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחקי רצונך" (מן התפילה)

בתמונה: הדלקת נר חנוכה 1942 בוקרשט - רומניה.מתוך ארכיון יד ושם.
105 CO 1
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016