זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"כשעמדה מלכות.. הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחקי רצונך" (מן התפילה)

בתמונה: מסיבת חנוכה במחנה המעבר וסטרבורק - הולנד.מתוך ארכיון יד ושם.
81 DO 5
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016