זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"ונתתי להם בביתי ובחומֹתי יד ושם טוב מבנים ומבנות, שם עולם... אשר לא יכרת" (ישעיהו, נו, ה)

בתמונה: מצבת זיכרון לארבע מאות יהודים שנספו בשנדישוב – פוליןמתוך ארכיון יד ושם.
2542/1
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016