זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם"(ירמיהו, לא, טז)

בתמונה: עולים בלתי ליגאליים על סיפון האניה "אסטור". 1939מתוך ארכיון יד ושם.
1644/9
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016