זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"תשועתם היית לנצח... וגם חרבונה זכור לטוב " (מתוך הפיוט "שושנת יעקב", לאחר קריאת המגילה)

בתמונה: בית משפחת רטקה שבו הוסתרו יהודים, סדובנה – פולין.מתוך ארכיון יד ושם.
4371/4
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016