זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"תשועתם היית לנצח... וגם חרבונה זכור לטוב " (מתוך הפיוט "שושנת יעקב", לאחר קריאת המגילה)

בתמונה: שבעת ילדיה של הלנה וולברט ומצילם, 1943.מתוך ארכיון יד ושם.
1869/362
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016