זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"... ...שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו " (מן ההגדה)

בתמונה: יהודים מסבים לשולחן ליל הסדר וקוראים את ההגדה, בנקודת פליטים בגטו ורשה.מתוך ארכיון יד ושם.
33_1860
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016