זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


."וגלֻת החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת..."
(עובדיה א, כ)

בתמונה: ניסיון לייצר ציציות בקיץ תש"דהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016