זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


."וגלֻת החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת..."
(עובדיה א, כ)

בתמונה: לימוד גמרא בישיבת מרסיי 1942הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016