זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא, ה'" מעוז חיי ממי יפחד"
(תהילים כז)

בתמונה: מחזור וולפסבורג תש"ה.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016