זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"מצאוהו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה…הביאוהו וכרכוהו בספר תורה והקיפוהו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור… אלמלי אני נשרפתי לבדי היה הדבר קשה, עכשיו שאני נשרף וספר תורה עמי, מי שמבקש עלבונה של ספר תורה הוא יבקש עלבוני. אמרו לו תלמידיו: רבי מה אתה רואה? אמר להן: גוילין נשרפין ואותיות פורחות" (מסכת עבודה זרה דף י"ח)

בתמונה - ספרי תורה קרועים ומחוללים לאחר פרעות ביהודים, בוקרשט, רומניה,
ינואר 1941, טבת תש"א.מתוך ארכיון יד ושם.
סימול תצלום: 3367_2
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016