זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחלנו" (איכה ה, טו)

בתמונה: קבלת שבת בבית הבראה לילדים - גטו לודז'הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016