זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחלנו" (איכה ה, טו)

בתמונה: יהודי מתכונן לשבת - פאריס 1941הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016