זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל" (תהלים קז, י)

בתמונה: פלוגות העבודה בפעולההדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016