זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


תלמידי בית ספר יבנה במחנה שארית הפליטה בקסל, גרמניההדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016