זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


בתמונה: תהלוכה של בני עקיבא במחנה שארית הפליטה לנדסברגהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016