זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


בתמונה: שעת הארוחה בבית ספר בגטו וארשההדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016