זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


אדר ב' תשס"ח - היהדות הדתית בהולנד בתקופת השואה

בתמונה: רבה של חרוניגן - הרב שמעון דסברגהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016