זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


אדר ב' תשס"ח - היהדות הדתית בהולנד בתקופת השואה

בתמונה: רבה של רוטרדם - הרב אהרון יששכר דיווידסהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016