זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"לולא תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי" (תהלים קי"ט צ"ב)

בתמונה - דף שער מסכת נדרים, 'ש"ס מינכן' שהודפס לראשונה לאחר השיחרור, שנת תש"ו.
האיור נעשה בידי צייר יהודי אוד מוצל מאש.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016