זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


אייר תשס"ח - הדאגה לגורל ארץ ישראל בקיץ תש"ב באירופה הכבושה ובמקומות נוספים

בתמונה: שיעור בגיאוגרפיה של ארץ ישראל בגטו לודז'הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016