זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


תמוז תשס"ח - שיקום עולם הישיבות לאחר השואה

בתמונה: ישיבת מיר, שנגחאיהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016