זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


בתמונה: הרב חיים עוזר גרודזנסקיהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016