זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


בתמונה: הנער נחמיה סרל אומר קדיש בפונאר לאחר השחרורהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016