זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


ניסן תשס"ט - הצלה זמנית

"ארבעה צריכין להודות: יורדי הים, הולכי מדברות ומי שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא" (תלמוד בבלי, ברכות, דף נ"ד ע"ב)

בתמונה: הרב חיים זייצ'יקהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016