זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


תמוז תשס"ט יהדות רוסיה הקרפטית בשואה
בתמונה: הרב אלעזר שפירא - הרבי ממונקץ עם אחד מתלמידיוהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016