זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


תמוז תשס"ט יהדות רוסיה הקרפטית בשואה
בתמונה: בית הכנסת באונגווארהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016