זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


מנחם אב תשס"ט היהדות הדתית בפולין וליטא בין המלחמות
בתמונה: חסידי גור על יד בניין הישיבה בגורהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016