זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


מנחם אב תשס"ט היהדות הדתית בפולין וליטא בין המלחמות
בתמונה: מורי ותלמידי בית הספר יבנה בווסקי ליטא לפני המלחמההדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016