זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"כי אתה תאיר נרי ה' אלקי יגיה חשכי" (תהילים יח, כט)
הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016